Afsnit 7: 1975-78   *   Index for jubilæumsskrift   *   Artikler & historier   *   Hjemmeside

19 sæsoner i 1. division

1975 - 1994

På generalforsamlingen i 1975 blev man efter to års betænkning enige om at indkøbe en kaffemaskine.

1.holdet rykkede op i 1.division med en score på 43½ p. af 56 mulige, hvilket dengang var rekord. Holdet har spillet i 1. division siden. 2.holdet vandt mesterrækken og rykkede op i 3.division.

Dette år begyndte Aage Ingerslev at spille 1.bræt for Nørresundby. Ingerslev, der kom fra Hjørring, var i sin tid et stort talent og deltog på OL–holdet Moskva 1956 (Se føljetonen "Med Aage til OL", En Passant 1986-87). Siden gik det, som det så ofte går, når studier og arbejde kræver deres, og Aage lagde skakken på hylden i nogle år, men i 1971 begyndte han igen. Aage spillede sin sidste sæson for førsteholdet i 1988/ 89 og er ikke længere aktiv, men stadig medlem af klubben.

Svend Pedersen blev bymester med 6 p. foran brormand Erik Pedersen 5½ og Aage Ingerslev 4½.

1976 var året, hvor Jørgen Jørgensen betalte dobbelt kontingent. Jørgen fremlagde på et tidspunkt et dobbelt sæt kontingentkvitteringer og spurgte meget naturligt, hvordan det kunne lade sig gøre? Det viste sig, at han også havde betalt for en Jørgen Jensen, så det overrasker ikke, at økonomien ifølge protokollen så pæn ud.

Et nyt medlem, Lars Persson, overtog jobbet som redaktør af klubbladet.

1.holdets tilbagevenden til 1.division blev belønnet med en 3.plads efter Vejlby Risskov og Kampklubben. Poul Erik Nørgaard var flyvende og scorede 6 af 6 på 8.bræt. Desværre havde han afbud til første runde.

I sidste runde mod Frederiksberg spilledes følgende parti:

Træk
   

Bent Sørensen - Harald Enevoldsen
Nørresundby - Frederiksberg, 1. division 1976

1. g3 d5 2. Lg2 e5 3. d3 c6 4. Sf3 Sd7 5. O-O Ld6 6. e4 dxe4
Derved mister 3...c6 sin funktion.
7. dxe4 De7 8. Sbd2 Sc5 9. Sc4 Lc7 10. b4 Sa4 11. Dd3 Sb6 12. Lb2
Nu er hvid pænt udviklet og truer så småt det sorte centrum, mens sort har svært ved at holde de hvide løbere væk fra diagonalerne a3-f8 og a2-g8.
Sxc4 13. Dxc4 Le6?
Han burde tilstræbe en hastig rokade med 13...Sf6.
14. Dc3 f6 15. Tfd1 Sh6 16. Lf1 Sf7 17. b5!
Åbner diagonalerne.
Ld7 18. La3 De6 19. Lc4 Dg4 20. Db3 Sh6 21. Txd7!!
Sammenbruddet var i vente, men kom dog overraskende pludseligt. Sort opgav stillet over for varianter som 21...Dxd7 22.Le6 Dd8 23.Lf7+! eller 21...Kxd7 22.Td1+ Ke8 23.Db4 Ld8 24.Txd8+! eller her 23.Le6 med samme resultat.
Noter af Thorbjørn Rosenlund i Presseservice.
1-0


I 1977 blev priserne på sodavand og kaffe reguleret til kr. 2 og 1,50.
Medlemstallet var 35 seniorer 4 juniorer og 2 pensionister.

1.holdet havde chancen for at blive danmarksmestre lige til sidste runde, hvor det dog tabte til Kampklubben med 5½-2½. Derved blev Kampklubben mester, og Nørresundby nr. 4. 2.holdet var afbudsplaget og måtte ned i 3. division.
Sæsonen 77/78 sluttede med en 5.plads for 1.holdet i 1.division. Mod Kampklubben kom Per Grevlund op mod en stærk reserve på 8.brættet, nemlig Sejr Holm, der, så vidt jeg husker, var Nordisk mester.


Per Grevlund Sejer Holm - Per Grevlund
Kampklubben - Norresundby, 1. division 1977

1. e4 e5 2. Sf3
hvorfor spiller han nu sådan? Hvad er han ude på? Vel ikke den åbne spanioler, thi den kender jeg særdeles godt – også de nyeste opfindelser. Derimod vil han nok ind i afbytningsvarianten, som er vanskelig for sort, og hvor jeg næppe er a jour med teorien. Af den grund tager jeg chancen og spiller russisk:
Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Lg4 7. O-O Le7 8. Te1 Sf6?

Træk
   
Slapt. Mit manglende kendskab til teorien gør, at jeg ikke finder det skarpeste og bedste 8...Sc6 og indlader mig på vilde ting og sager efter 9.c4. 9. Sbd2 Sc6 10. c3 Dd6 11. b4 a5!? 12. b5 Sd8 13. Sf1 Se6 14. Se3 Lxf3 14...h5 blev også overvejet. 15. Dxf3 g6 Feltet f5 skal under kontrol. 16. a4 O-O-O 17. La3 Dd7 18. Lb2 Sort har nu forberedt sig til en modaktion på K-fløjen, - og den skal ske netop nu, inden hvid åbner centrum med c3-c4 og a5 m.m. h5 19. c4 Sg5 20. Dd1 Lb4 21. Te2 h4 22. Tc2 h3 23. g3 Tde8 Hvid kan ikke slå i centrum endnu: 24.cxd5 Sxd5 25.Sxd5 Dxd5, idet der nu truer Dg2 mat. 24. Tac1 Te7 25. c5 c6? Sorts plan og konkrete trussel er 25...The8 efterfulgt af slag på e3 med truslerne Te1 og Sf3 – og et lovende angreb. Som Eric Bentzen korrekt påviste efter partiet, burde jeg kombinere de to planer ved 25...De8! med fordel til sort, idet det hvide angreb er illusorisk: 26.c6 b6! eller 26.b6 c6! - Hvid får nu i stedet overtaget: 26. bxc6 bxc6 27. Lc3! Da7 28. Lxb4 axb4 29. Tb2 Tb7 Her bør tiden nok inddrages: jeg har godt en halv time tilbage, mens Sejr H. blot har 4 minutter – men til gengæld er det ret let at lægge tryk på b4, hvilket jo nu er hvids plan. 30. Tcb1 Da5 31. Sc2 Kc7!! Jeg regnede også lidt på b3. Men en vurdering af mine reelle chancer i hans tidnød gjorde, at jeg satsede på en led fidus (under alle omstændigheder får jeg et håbløst slutspil, hvis jeg ikke foretager mig noget ekstraordinært): 32. Sxb4 Thb8 33. Sa6+ Dxa6 Hov. D-offer! To minutter tilbage og syv træk. 34. Lxa6 Txb2 35. Txb2 Txb2 36. Le2 Sfe4 37. De1 Sd2 38. Kh1 Tb1 39. Ld1 Sge4! (Ikke Sgf3 pga. De7 med evig skak) med opgivelse af hvid pga. de mange udækkelige trusler, f.eks. 40...Txd1 41. Dxd1 Sxf2.
I sandhedens interesse må jeg oplyse, at dameofferet i 33. træk er ukorrekt men chancerigt, thi efter 34. Txb7!! får sort ikke modspil som i partiet – 31...Kc7 og det dermed forbundne dameoffer er taktisk og psykologisk funderet (...) – Altså: hvis alt andet svigter, da brug fup og fiduser!
0-1

Kommentarer af Per Grevlund i klubbladet "En Passant".


Afbud og hundehold

Den afsluttende dobbeltrunde i Århus var omgærdet med en del dramatik. Ingerslev, Bent Sørensen og Per Grevlund kunne ikke spille lørdag af så forskellige grunde som arbejde, kursus og fødsel, så det gik ud over 2.holdet. Vi sakser fra holdkaptajnens (Erik Pedersens) referat i klubbladet:
Alle disse problemer betød naturligvis et hav af telefonsamtaler – ikke mindst med holdlederen på 3.divisionsholdet, Nørgaard. Han var på det nærmeste ved at få et nervesammenbrud hver gang telefonen ringede, idet han, foruden at måtte afgive spillere til 1.holdet, modtog adskillige afbud fra såvel ordinære spillere som reserver. Kronen på værket var, da jeg måtte ringe til ham lørdag formiddag og sige, at han blev nødt til at rejse med 1.holdet til Århus en time senere! Men han kom, som den gode holdspiller han er, og han medbragte foruden forkølelse, influenza og feber også en hund, som ikke kunne være alene hjemme!! (...) Det første drastiske i matchen skete efter kun ca. 1½ times spil, da jeg blev kaldt ud af spillelokalet og af overkampleder Frausing fik besked på, at Frederiksberg protesterede mod tilstedeværelsen af Nørgaards hund. Samme Nørgaard stod ved siden af og rystede, nu ikke kun af feber men også raseri. Efter nogen diskussion blev hunden anbragt hos et par "kaffedamer" i kælderen, og spillet kunne fortsætte.
Jeg husker tydeligt kampen. Nørgaards hund lå ved sin herres fødder, så roligt som var den udstoppet, men Jens Enevoldsen, der var holdkaptajn for FS, missede aldrig en legal mulighed for at sætte lus i skindpelsen.

 


 

Ole Holmsgaard

Ellers blev 1978 præget af, at det var året, hvor Ole Holmsgaard døde.

Ole Holmsgaard blev medlem af klubben i 1945 som 17-årig, og han blev tidligt inddraget i det organisatoriske arbejde. Allerede i 1946 blev han valgt til incassator.
Hans navn dukker jævnligt op i klubbens resultatlister de næste to år for så helt at forsvinde de næste 7. Han tog i disse år lærereksamen og blev ansat på Godthåbsgade Skole. Det kan virke besynderligt, at en skakinteresseret ung mand helt dropper sin hobby så længe, men det var typisk for Ole, at han altid gik fuldt og helt ind for det, han var i gang med.
Da han begyndte at spille turneringer igen, varede det dog ikke længe, før han nåede til tops i Nørresundby Skakklub, og i 1955 blev han klubmester. De følgende år steg hans spillestyrke betydeligt. I 1957 blev han nr. 3 ved Aalborgmesterskabet, og året efter fik han sit navn indgraveret i vandrepokalen. Han gentog sejren i 1960 og 1962 – sidste gang med maksimumpoint.
Ole var samtidig formand fra 1956 til 1961, hvor han stiftede familie og nedprioriterede skakken. Da han igen fik tid til at spille skak, var ambitionerne ikke så store. Han spillede sig hurtigt op i eliteklassen, men hans ratingtal nåede aldrig over 2100. Derimod steg hans ambitioner på klubbens vegne, og han præsterede et kæmpearbejde, fra han i 1973 igen blev formand og frem til sin død.

 

Ole Holmsgaard Mindeturnering

Kort efter Oles død blev der taget initiativ til at arrangere en mindeturnering. Nogle af landets stærkeste spillere blev inviteret, og trods enkelte afbud lykkedes det at stable en stærk turnering på benene. Turneringen blev spillet på Ole Holmsgaards gamle arbejdsplads, Godthåbsgade Skole, og spillerne blev indkvarteret privat. Stærke turneringer var ikke som i dag hverdagskost.

Jens Ove, der netop var hjemvendt fra junior-VM med en 3.præmie, antydede før turneringen, at han var ved at være spilletræt, men da turneringen først kom i gang, var der ingen træthed at spore. Tværtimod spillede han utroligt energisk og fik syv hængepartier, hvilket ellers nok kunne have taget pusten fra de fleste.

Kaj Rosell - Erling Mortensen
Ole Holmsgaard Mindeturnering 1978

1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 b5! 4. cxb5 a6 5. b6 Et udmærket træk, der giver hvid lige spil. Objektivt betragtet er det måske bedre at modtage bonden, men at forære sort initiativ og et flydende spil finder jeg afskyeligt. For valget talte også, at jeg har spillet teksttrækket et par gange før. d6 6. Sc3 Sbd7 7. Sf3 g6 8. a4!? En idé er 8.b7 for at deplacere Lc8, men løberstillingen på b7 kan kombineres med et senere e7-e6 – vanskeligt at vurdere. 8.a4 er mere dynamisk end 8.e4, som jeg tidligere har spillet.

Træk
   
Sxb6 8...a5 ville give sort et herligt springerfelt på b4, men dels tager det år at bugsere en springer dertil, og dels svækker det b5. Efter 8...Dxb6 kommer springeren til c4 med tempo. 9. a5 Sbd7 10. e4 Lg7 11. Le2 O-O 12. O-O Se8! Med a-bondens fremstød sikrede hvid sig en fin springerplacering på c4. Men sort er ikke blevet snydt: denne springer får b5 og d4. 13. Sd2 Sc7 14. Sc4 Sb5 15. Sa4 Sd4 Er springere ikke nogle herlige brikker? 16. Ld3 Se5 17. Sxe5 Lxe5 18. Sb6 En mærkelig springerplacering. Den står dog udmærket, da den hurtigt kan centraliseres via c4 eller d5. Ta7!? Smart – dækker 7. række. 19. Lh6 Te8 Han er ikke bange – forsigtigere var 19...Lg7. 20. Tb1 Antyder muligheden b2-b4. e6 Giver hvid muligheden for direkte kongeangreb, men ellers dør sort let af luftmangel. 21. f4 Lh8 22. Lg5 Dc7 Muligvis kan sorts sidste to træk forbedres – hvem ved? 23. dxe6 Lxe6 24. f5 Lb3 25. Dg4 Le5 26. Dh4 Kh8? At kongen skulle stå sikrere på h8 er nok ikke rigtigt. 27. Tbe1 c4 Sorts dronning vil gerne til c5. 28. Lb1 Jeg anså min stilling for så god, at den uklare dronningegevinst 28. Tc1 cxd3?! ikke tiltalte mig. c3 Ellers kommer springeren til d5 med enorm kraft. 29. bxc3 Dxc3 30. Te3 Dxa5? Taber øjeblikkeligt, men man kan næppe tro, sort kan klare sig mod hvids massive opstilling på kongefløjen. Efter 30...Dc5 31.Kh1 truer alt muligt. En vigtig mulighed er Txb3 efterfulgt af La2 (efter sorts konge er gået til g8 og fxg6, fxg6 er indskudt). Nu følger en lille kombinationsøvelse: 31. Lf6+ Kg8 31...Lxf6 32.Dxf6+ Kg8 33.Dxd4 og springer b6 er dækket. 32. Dxh7+ Kxh7 33. Th3+ Kg8 34. Th8+
Noter af Kaj Rosell i turneringsbogen.
1-0


Jubilæumsskrift afsnit: 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * Index

K-skak DM: 1 * 2 * 3 * 4

Artikler & historier * Hjemmeside