Next Tactics Page

Chess Tactics Page 1

Click a piece to move it and then click on the target square. The solution is revealed after 3 tries or if you find the right move. It is White to move if the text below the diagram says 1. ?. If it says 1... ? Black moves.

Klik på en brik for at flytte den og derefter på feltet, du vil flytte til. Løsningen vises efter 3 forsøg, eller hvis du finder det rigtige træk. Hvid trækker, hvis der står 1. ? under diagrammet; sort trækker, hvis der står 1... ?.

No. 1
1. ?

1. Bf6 Qxf6 2. Bxc6+ bxc6 3. Rhe1+ Be7 3... Be6 4. Qd7# 4. Qd8# *

No. 2
1. ?

1. Rxd7 Kxd7 2. Be3 c5 2... Qxe3 3. Rxf7+ Kd8 4. Qxe6 3. Rxf7+ Ke8 4. Re7+ Kxe7 5. Nd5+ *

No. 3
1. ?

1. Ba6 Bxe4 1... Bxa6 2. Nexg5 Rfd8 3. Rh8+ Bxh8 4. Qh7+ Kf8 5. Qxh8# 2. Qxe4 Rfd8 3. Bxc8 *

No. 4
1. ?

1. Ne7+ Qxe7 2. Rh8+ Kxh8 3. Qh5+ Kg8 4. Qh7+ Kf7 5. Bg6# *

No. 5
1. ?

1. Rxf4 exf4 2. Bh8 *

No. 6
1. ?

1. Qh4+ Kg8 2. Qg3+ Kh8 3. Bc3 *

No. 7
1. ?

1. Qg8+ Ke7 1... Kxg8 2. Ng6 2. Qxf7+ Kd6 3. Ng6 *

No. 8
1. ?

1. Be4 Qxb7 2. Bxb7 *

No. 9
1. ?

1. Nxd7 Rxd7 2. Bxd5 exd5 3. b6 *

No. 10
1. ?

1. Qa8 Qxc6 2. Qxb8+ Ke7 3. Ba3 *

No. 11
1. ?

1. Nxc6 Qg5 2. Ne7+ Qxe7 3. Qxd5 Bxd5 4. Rxe7 *

No. 12
1. ?

1. Nf7+ Rcxf7 1... Bxf7 2. Qxg7# 2. exf7 Rxf7 3. Rxg6 *

Next Tactics Page Problems Indexpage * English Homepage * Opgave oversigt * Dansk hjemmeside

This page was created with Palview